Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 13.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8977417
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 17/2018

Przetarg nieograniczony na termomodernizację wraz z robotami towarzyszącymi budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego , Plac Św. Katarzyny 8 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
15.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :17_siwz_15_02
- :17_tabela_wynagrodz_15_02
- :17_zal_do_umowy_15_02
- :17_umowa_15_02
- :17_str_tytul
- :17_spis_zawart_proj
- :17_proj_zagosp_terenu
- :17_proj_zagosp_terenu_rys
- :17_zal_formal
- :17_uprawn_bud
- :17_oswiadczenia
- :17_opis_do_proj_arch_bud
- :17_charakt_energet
- :17_proj_arch_bud_cz_graf
- :17_instal_sanit
- :17_instal_elektr
- :17_kosztorysy
- :17_specyfik_techniczna
- :17_uniewaznienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 15-02-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 15-02-2018
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A