Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 13.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8977473
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 21/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją modułowego systemu serwerowego oraz macierzy dyskowej wraz z niezbędnym wyposażeniem

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
20.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :21_siwz_20_02
- :21_umowa_wzor_20_02
- :21_zal_do_umowy_1_20_02
- :21_zal_do_umowy_2_20_02
- :21_ogloszenie_zmiana_terminu_27_02
- :21_odpow_na_pytania_27_02
- :21_otwarcie_ofert_05_03
- :21_uniewaznienie_07_03
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 20-02-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 20-02-2018
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 20-02-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A