Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 13.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8977661
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 26/2018

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiektach Urzędu Miasta Torunia, wokół nich oraz wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich (ślusarskich, stolarskich, hydraulicznych itp.) oraz innych prac.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
27.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :26_siwz
- :26-wzór umowy
- :zal nr 1 do wzoru umowy
- :zał nr 2 do wzoru umowy
- :zał nr 3 do wzoru umowy
- :26-zestawienie ofert
- :26-wybór oferty
- :26-ogl o zawarciu umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: BOU
Data wytworzenia: 27-02-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 27-02-2018
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 04-04-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A