Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 23/2018

Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach UMT.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
28.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzor_umowy
- :kosztorys_nakladczy
- :ogolna_specyfikacja_techniczna
- :opis_techniczny
- :przedmiar_robot
- :zestawienie ofert
- :infomacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Kamila Góral
Kto wytworzył: WP
Data wytworzenia: 28-02-2018
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 28-02-2018 09:23:16
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 15-03-2018 09:23:16
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A