Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 13.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8977484
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 22/2018

Przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę Żłobka Miejskiego nr 1, 2 , 3 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
01.03.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzor_umowy_cz1
- :wzor_umowy_cz2
- :wzor_umowy_cz3
- :zalacznik_do_wzoru_umowy_cz1
- :zalacznik_do_wzoru_umowy_cz2
- :zalacznik_do_wzoru_umowy_cz3
- :tabela_wynagrodzenia_czI_do_wypelnienia
- :tabela_wynagrodzenia_czII_do_wypelnienia
- :tabela_wynagrodzenia_cz3_do_wypelnienia
- :dokumentacja_cz1
- :dokumentacja_cz2
- :dokumentacja_cz3
- :dokumentacja_cz1_bioz
- :zestawienie ofert
- :unieważnienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: Kamila Góral
Kto wytworzył: WP
Data wytworzenia: 01-03-2018
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 01-03-2018
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 16-03-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A