Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 13.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8977585
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 29/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
02.03.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :29-ogłoszenie
- :29_siwz
- :29-umowa
- :29_wykaz frankownic
- :29-formularz ofertowy
- :29-opis przedmiotu postępowania
- :29-odp. na pytania
- :29_umowa po zmianach
- :29-zestawienie ofert
- :29_informacja o zawarciu umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: BOU
Data wytworzenia: 02-03-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 02-03-2018
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 09-03-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A