Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 13.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8977758
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 30/2018

Przetarg nieograniczony na budowę basenu rehabilitacyjnego z łącznikiem wraz ze ścieżką sensoryczną oraz infrastrukturą techniczną i drogową przy Zespole Szkół nr 26, ul. Fałata 89/90 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
05.03.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzor_umowy
- :tabela_wynagrodzenia_do_wypelnienia
- :zalacznik_do_wzoru_umowy
- :0_pzt
- :0_dokumentacja1
- :0_dokumentacja2
- :0_dokumentacja3
- :0_dokumentacja4
- :0_dokumentacja5
- :0_dokumentacja6
- :0_dokumentacja7
- :0_dokumentacja8
- :0_dokumentacja9
- :1_architektura
- :2_konstrukcja
- :3_sanitarne
- :4_elektryka
- :5_slaboprądowe_pdf
- :6_drogowe
- :7_architektura_krajobrazu
- :8_ruchome_dno
- :9_technologia_basenu
- :przedmiary_basen
- :specyfikacje
- :pytania_do_siwz_16_03
- :zdjęcie_dotyczy_pytan
- :decyzja1
- :decyzja2
- :zestawienie ofert
- :unieważnienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: Kamila Góral
Kto wytworzył: WP
Data wytworzenia: 05-03-2018
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 05-03-2018
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 05-03-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A