Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 13.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8977754
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 24/2018

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni alejek w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
07.03.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :24_siwz_05_03
- :24_umowa_05_03
- :24_tabela_wyngrodz_05_03
- :24_1_pfu_05_03
- :24_2_plan_miejsc_05_03
- :24_inwentar_foto_05_03
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 07-03-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 05-03-2018
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 07-03-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A