Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 13.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8977413
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 28/2018

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
08.03.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :unieważnienie
- :siwz
- :wzor_umowy
- :tabela_wynagrodzenia_do_wypelnienia
- :zalacznik_do_wzoru_umowy
- :dokumentacja_branza_sanitarna
- :dokumentacja_branza_drogowa
- :dokumentacja_architektura
- :zestawienie ofert
- :uniewaznienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: Kamila Góral
Kto wytworzył: WP
Data wytworzenia: 08-03-2018
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 08-03-2018
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 08-03-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A