Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 13.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8977412
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 110/2018

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się o dostarczenie oferty na zadanie pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Droga Starotoruńska w Porcie Drzewnym w Toruniu” - Etap II.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
09.03.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zal
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: Marcin Maksim
Kto wytworzył: Maciej Kłysik
Data wytworzenia: 09-03-2018
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 09-03-2018
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 09-03-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A