Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 13.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8977462
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 24/2018

Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia spółki ELANA - ENERGETYKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 73 w Toruniu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Kamińskiego, uzupełnionego w dniu 15.02.2018 r., l.dz. 1520/2018, dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej 6/0,4 kV na działce 135/6 obręb 40 przy ul. Równinnej 32 w Toruniu zasilanej z istniejącej linii kablowej 6kV z przyłączem kablowym średniego napięcia” (dz. nr 135/3, 135/4, 135/6 – obr. 40, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń)– zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
09.03.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 09-03-2018
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 09-03-2018
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 09-03-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A