Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 13.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8977460
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 25/2018

Przetarg nieograniczony na ocieplenie – termomodernizację Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Młody Las” przy ul. Sienkiewicza 12 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
09.03.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :25_Zsiwz_09_03
- :25_tab_wynagr_09_03
- :25_umowa_09_03
- :25_zal_do_umowy_09_03
- :25_termomoder_mlodylas_cz1_09_03
- :25_termomoder_mlodylas_cz2_09_03
- :25_instal_oswiet_mlodylas_09_03
- :25_odpow_na_pyt_16_03
- :25projstolarki_1_16_03
- :25projstolarki_2_16_03
- :25projstolarki_3_16_03
- :25projstolarki_4_16_03
- :25_otwarcie_ofert
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 09-03-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 09-03-2018
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 09-03-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A