Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 13.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8977459
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 113/2018

Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Urzędu Miasta Torunia.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
09.03.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :Opis przedmiotu zamówienia
- :Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych
- :Formularz oferty
- :Odpowiedzi na pytania
- :Informacja o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: BOU
Kto wytworzył: Edward Mazur
Data wytworzenia: 09-03-2018
Kto opublikował: Edward Mazur
Data publikacji: 09-03-2018
Kto zmodyfikował: Edward Mazur
Data ostatniej modyfikacji: 28-03-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A