Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 13.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8977682
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 115/2018

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzątanie miejskich placów zabaw i terenów rekreacyjnych przy wymienionych placach zabaw w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
13.03.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: wgk
Kto wytworzył: Piotr Winiarski
Data wytworzenia: 13-03-2018
Kto opublikował: Dariusz Nadolski
Data publikacji: 13-03-2018
Kto zmodyfikował: Dariusz Nadolski
Data ostatniej modyfikacji: 13-03-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A