Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 13.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8977845
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 27/2018

Informuję, że Orange Polska S.A. działająca poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ul. Plebiscytowej, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich i Domachowskiego w Toruniu (dz. nr 106, 139/5, 292 obręb 74) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami)

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
13.03.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Michał Kajacz
Data wytworzenia: 13-03-2018
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 13-03-2018
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 13-03-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A