Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 6/2018

Petycja w sprawie budowy drogi asfaltowej od ul. Przelot

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
26.04.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :stanowisko MZD
- :Odpowiedź
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: wgk
Kto wytworzył: Zbigniew Chętkowski
Data wytworzenia: 26-04-2018
Kto opublikował: Dariusz Nadolski
Data publikacji: 26-04-2018 10:56:47
Kto zmodyfikował: Dariusz Nadolski
Data ostatniej modyfikacji: 15-06-2018 15:13:55
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A