Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 4/2018

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia o wydaniu decyzji, znak: WIR.V.7821.18.2017 z dnia 19 kwietnia 2018 r., utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Torunia, znak WAiB.6740.15.8.11.2017.MB, z dnia 6 października 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego oraz po śladzie dawnej linii kolejowej odcinek od ul. Pera Jonssona do granic miasta wraz z połączeniem z Barbarką - odcinek 3b - rozbudowa drogi gminnej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od drogi krajowej nr 80 do granic miasta Torunia".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
11.05.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
29.05.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Agnieszka Waszak
Data wytworzenia: 11-05-2018
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 11-05-2018 13:54:01
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 11-05-2018 13:55:58
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A