Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 79/2018

Przetarg nieograniczony na rewitalizację otoczenia Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Sucharskiego 2 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
18.05.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :79-siwz
- :79-wzór umowy
- :79-tabela wynagrodzenia ryczałtowego
- :79-zał do umowy
- :79-zał do siwz_projekt
- :79-zał do siwz_przedmiar
- :79-zął do siwz_specyfikacja
- :79-zał do siwz-aneks do projektu
- :79-modyfikacja siwz-rodo
- :79-nowy formularz oferty-rodo
- :79-unieważnienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 18-05-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 18-05-2018 14:20:18
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 08-06-2018 10:58:28
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A