Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 77/2018

Przetarg nieograniczony na budowę drogi pieszo – rowerowej od ul. Droga Starotoruńska do wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, etap II – zagospodarowanie terenów przyległych .

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
22.05.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :77_siwz_22_05
- :77_umowa_22_05
- :77_tab_wynagr_22_05
- :77_zal_do_umowy_22_05
- :77_starotorunska_zal_22_05
- :77_ogl_zmiana_terminu
- :77_siwz_zmiana
- :77_umowa_zmiana
- :77_tab_wynagr_zmiana
- :77_zal_do_umowy_zmiana
- :77_uniewaznienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 22-05-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 22-05-2018 08:10:47
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 22-05-2018 08:16:42
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A