Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 68/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w budynku przy ul. Jęczmiennej 10 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
23.05.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :68_siwz_23_05
- :68_umowa_23_05
- :68_tab_wynag_23_05
- :68_zal_do_przetarg_23_05
- :68_otwarcie_ofert
- :68_informacja_o_wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 23-05-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 23-05-2018 13:01:20
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 23-05-2018 13:16:06
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A