Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 80/2018

Przetarg nieograniczony na remont budynku Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
24.05.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :80-siwz
- :80-wzór umowy
- :80-tabela wynagrodzenia
- :80-załącznik do umowy
- :80-stwiorb
- :80-zał do siwz
- :8--modyfikacja siwz_rodo
- :80-nowy formularz oferty-rodo
- :80-uniewaznienie-brak ofert
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 24-05-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 24-05-2018 07:35:09
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 20-06-2018 08:21:35
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A