Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 90/2018

Przetarg nieograniczony na ocieplenie – termomodernizacja Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Młody Las” przy ul. Sienkiewicza 12 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
25.05.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :90_siwz_25_05
- :90_tab_wynagr_25_05
- :90_zal_do_umowy_25_05
- :90_umowa_25_05
- :90_1_termomodern_25_05
- :90_2_termomodern_25_05
- :90_3_instal_oswietl_25_05
- :90_siwz_zmiana
- :90_otwarcie_ofert_11_06
- :90_uniewaznienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 25-05-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 25-05-2018 14:27:43
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 25-05-2018 14:33:20
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A