Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 91/2018

Przetarg nieograniczony na termomodernizację wraz z robotami towarzyszącymi budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego , Plac Św. Katarzyny 8 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
25.05.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :91_siwz_25_05
- :91_tab_wynagr_25_05
- :91_zal_do_umowy_25_05
- :91_umowa_25_05
- :91_specyfik_tech_25_05
- :91_st_tyt
- :91_spis_zaw_proj
- :91_proj_zagos_terenu
- :91_proj_zagosp_teren
- :91_zal_formal
- :91_upraw_budowl
- :91_oswiadcz
- :91_opis_do_proj_arch_bud
- :91_charakt_energet
- :91_proj_arch_bud_cz_graf
- :91_instal_sanit
- :91_instal_elektr
- :91_kosztorys
- :91_ogl_zmian_terminu_skl_ofert
- :9_odpow_na_pytania
- :91_siwz_zmiana_terin_slk_ofert
- :91_siwz_zmiana
- :91_odp_na_pyt_12_06
- :91_otwarcie_ofert_zestawienie_18_06
- :91_informacja_o_wyborze
- :91_ogloszenie_o_udziel_zam
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 25-05-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 25-05-2018 14:35:16
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 25-05-2018 14:39:18
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A