Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 85/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu”, w ramach którego Wykonawca zrealizuje instalację fotowoltaiczną na budynku w ramach części zamówienia: część 1: Budynek użyteczności publicznej, ul. Grudziądzka 126 b, część 2: Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Przy Skarpie 13, część 3: III Liceum Ogólnokształcące, ul. Raszei 1, część 4: Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Łyskowskiego 28, część 5: Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Bażyńskich 22. UWAGA: JEDZ w wersji elektronicznej

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
25.05.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :85-siwz
- :85-wzór umowy
- :85-zał do siwz_1
- :85-zał do siwz_cz1
- :85-zał do siwz_cz5_1
- :85-zał do siwz_cz5-2
- :85-zał do siwz_cz5_3
- :85-zał do siwz_cz5-4
- :85_JEDZ
- :85-zał do siwz_cz2
- :85-zał do siwz_cz3
- :85-zał do siwz_cz4
- :85-odp. na pytania
- :85-modyfikacja siwz-rodo
- :85-nowy formularz oferty
- :85_ogl _zmiana_7_06
- :85-zestawienie złożonych ofert
- :85-unieważnienie postępowania
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Kto wytworzył: WGK
Data wytworzenia: 25-05-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 25-05-2018 15:18:17
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 03-07-2018 14:02:02
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A