Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 86/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu”, w ramach którego Wykonawca zrealizuje instalację fotowoltaiczną na budynku w ramach części zamówienia : Część 1:Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika, ul. Batorego 17/19, Część 2: Miejska Przychodnia Specjalistyczna, ul. Uniwersytecka 17, Część 3: Miejska Przychodnia Specjalistyczna, ul. Łyskowskiego 15, Część 4: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Ligi Polskiej 8. UWAGA: JEDZ w wersji elektronicznej. Nowy termin składania ofert: 31 lipca 2018 r.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
25.05.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :86-siwz
- :86-wzór umowy
- :86-zał do siwz_cz1
- :86-zał do siwz_cz2
- :86-zał do siwz_cz3
- :86-zał do siwz_cz4
- :86-zał do siwz_dla cz1-4
- :86-JEDZ
- :86-modyfikacja siwz-rodo
- :86-nowy formularz oferty
- :86_ogl_zmiana_publikacja
- :86-modyfikacja siwz-termin
- :86-zmiana ogl. termin
- :86-odp. na pytania_28_06
- :86_modyfikacja siwz
- :86-nowy wzór umowy_zpo
- :86-zm. ogloszenia-termin
- :86_odp. na pytanie-2_07
- :86-zał 4.1_zpo
- :86-odp. na pytania_10-07
- :86-modyfikacja siwz-termin na 27_07
- :86-zmiana ogl_wyslane do publikacji_11_07
- :odpowiedzi na pytania_24_07
- :zmiana_ogloszenia_NOWY_TERMIN_SKLADANIA_OFERT
- :zmiana_siwz_NOWY_TERMIN_SKLADANIA_OFERT
- :zestawienie ofert
- :86-wybór najkorzystniejszej oferty
- :86-ogl-zawarcie umowy
- :86-ogloszenie - zawarcie umowy-sprostowanie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Kto wytworzył: WGK
Data wytworzenia: 25-05-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 25-05-2018 15:19:38
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 16-10-2018 14:02:31
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A