Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 82/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej ze wszystkimi elementami wykonawczymi zadania pn. Część 1: Kompleksowy remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11 w Toruniu. Część 2:. Kompleksowy remont kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1-5 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
25.05.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :82_ogltedeu_25_05
- :82_siwz_28_05
- :82_umowa_proj_rem_kuch_sp32_28_05
- :82_umowa_proj_rem_kuch_sp18_28_05
- :82_zal_sp18_28_05
- :82_zal_sp32_28_05
- :82_jedz_28_05
- :82_siwz_zmiana
- :82_formularz_ofertowy_dodatkowe_info_haslo_prog_szyfr
- :82_otwarcie_ofert_03_07
- :82_uniewaznienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 25-05-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 25-05-2018 15:28:42
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 25-05-2018 15:30:56
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A