Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 87/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.: -Termomodernizacja budynku SP 11 ( mały budynek) przy ul. Fałata 96 w Toruniu ( dz.187 obr.5) .

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
25.05.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :87_siwz_28_05
- :87_ogltedeu_25_05
- :87_umowa_28_05
- :87_jedz_28_05
- :87_zal_termo_28_05
- :87_siwz_zmiana
- :87_formularz_ofertowy_dodatkowe_info_hasło_progr_szyfr
- :87_otwarcie_ofert_03_07
- :87_informacja_o_wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 25-05-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 25-05-2018 15:33:35
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 25-05-2018 15:34:43
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A