Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 83/2018

Przetarg nieograniczony na na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 110.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Uwaga: elektroniczny JEDZ. Nowy termin składania ofert: 12 lipca 2018 r.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
29.05.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :83-siwz
- :83-zał do siwz_1
- :83-zał do siwz_2
- :83-zał do siwz_3
- :83-zał do siwz_4
- :83-zał do siwz_5
- :83-zał do siwz_6
- :83-zał do siwz_7
- :83-zał do siwz_8
- :83-zał do siwz_9
- :83-zał do siwz_10
- :83-zał do siwz_11-1
- :83-zał do siwz_11-2
- :83-zał do siwz_12
- :83-formularz oferty
- :83-kalkulacja kosztów kredytu
- :83_JEDZ
- :83-opinia RIO-spłata kredytu
- :83-odp. na pytania_1
- :83-modyfikacja siwz-termin
- :83_ogloszenie o zmianie_termin
- :83-odp. na pytanie-14-06
- :zał1 do odp. z 14-06
- :zał2 do odp. z 14-06
- :zał3 do odp. z 14-06
- :zał4 do odp. z 14-06
- :83-odp. na pytania_15-06
- :83-odp. na pytania_25-06
- :83_poprawniony formularz ofertowy-korekta nazwy zamawiającego
- :83-zał 1 do odp
- :83-zał 2 do odp
- :83-zał 3 do odp
- :83-zał 4 do odp
- :83-zał 5 do odp
- :83-zał 6 do odp
- :83-zał 7 do odp
- :83-zał 8 do odp
- :83-zał 9 do odp
- :83_odp. na pytania_25-06_1
- :opinia RIO_wpf
- :nip
- :regon
- :wybór PMT
- :opinia pozytywna wpf
- :83_odp. na pytania_29_06
- :83-zestawienie ofert
- :83-wybór nakorzystniejszej oferty
- :83- zawarcie umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Kto wytworzył: WBiPF
Data wytworzenia: 29-05-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 29-05-2018 14:25:38
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 18-09-2018 09:17:33
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A