Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 253/2018

Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na terenie Torunia".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
04.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
12.06.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :inf o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Jolanta Swinarska
Data wytworzenia: 04-06-2018
Kto opublikował: Anna Falkowska
Data publikacji: 04-06-2018 12:37:40
Kto zmodyfikował: Anna Falkowska
Data ostatniej modyfikacji: 29-06-2018 08:51:23
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A