Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 255/2018

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zagospodarowania przestrzeni miejskiej na teren rekreacyjny przy ul. Świerkowej (za ekranami dźwiękochłonnymi) zgodnie z załączonym projektem.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
04.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :dokumentacja
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: wgk
Kto wytworzył: Piotr Winiarski
Data wytworzenia: 04-06-2018
Kto opublikował: Dariusz Nadolski
Data publikacji: 04-06-2018 12:50:46
Kto zmodyfikował: Dariusz Nadolski
Data ostatniej modyfikacji: 04-06-2018 14:31:00
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A