Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 256/2018

Wydział Ochrony Ludności zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego administratora platformy zarządzającej VMS Genetec Security Center 5.7 miejskim systemem monitoringu wizyjnego dla jednego pracownika Wydziału Ochrony Ludności

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
06.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
12.06.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Krzysztof Mitręga
Data wytworzenia: 06-06-2018
Kto opublikował: Anna Białecka
Data publikacji: 06-06-2018 09:51:14
Kto zmodyfikował: Anna Białecka
Data ostatniej modyfikacji: 06-06-2018 09:58:05
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A