Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 96/2018

Przetarg nieograniczony na remont kapitalny kuchni w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Krasińskiego 45/47 w Toruniu”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
07.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzor_umowy
- :zal_do_wzoru_umowy
- :tabela_wynagrodzenia_do_wypelnienia
- :dokumentacja
- :ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_15_06
- :zmiana_siwz_nowy_termin_realizacji_zamowienia
- :odpowiedzi na pytania
- :unieważnienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Kamila Góral
Kto wytworzył: WP
Data wytworzenia: 07-06-2018
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 07-06-2018 09:32:43
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 07-06-2018 09:35:07
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A