Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 257/2018

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i budowę przyłącza energetycznego do zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych o mocy przyłączeniowej 25,5 kW na parkingu zlokalizowanym przy ul. Przedzamcze.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
07.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Mapa sytuacyjna
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WGK
Kto wytworzył: Krzysztof Nowacki
Data wytworzenia: 07-06-2018
Kto opublikował: Krzysztof Nowacki
Data publikacji: 07-06-2018 10:34:57
Kto zmodyfikował: Krzysztof Nowacki
Data ostatniej modyfikacji: 07-06-2018 10:37:25
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A