Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 258/2018

Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej oraz podanie terminu wykonania teczek kartonowych dla potrzeb Wydziału Ewidencji i Rejestracji.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
07.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :Teczka A4 - 1
- :Teczka A4 - 2
- :Teczka A4 - 3
- :Teczka A4 - 4
- :Informacja o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BOU
Kto wytworzył: Wiesława Traczyk
Data wytworzenia: 07-06-2018
Kto opublikował: Edward Mazur
Data publikacji: 07-06-2018 14:58:13
Kto zmodyfikował: Edward Mazur
Data ostatniej modyfikacji: 11-07-2018 12:08:04
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A