Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 262/2018

Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na: 1)budowę rurociągu kablowego wzdłuż ul. Żółkiewskiego na podstawie posiadanego przez Zamawiającego projektu zagospodarowania terenu 2)instalację kabla światłowodowego wraz z likwidacją kabli światłowodowych zlokalizowanych w kanałach ogólnospławnych ul. Żółkiewskiego na odcinku od pl. Daszyńskiego do pl. Skarbka.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
12.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik nr 1
- :Załącznik nr 2
- :Załącznik nr 3
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BOU
Kto wytworzył: Sławomir Maciejewski
Data wytworzenia: 12-06-2018
Kto opublikował: Edward Mazur
Data publikacji: 12-06-2018 09:39:02
Kto zmodyfikował: Edward Mazur
Data ostatniej modyfikacji: 12-06-2018 09:40:08
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A