Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657757
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 93/2018

Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej – zespołu grodzy V oraz VI wraz z infrastrukturą techniczną przy al. Św. Jana Pawła II w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
12.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzor_umowy_cz1
- :wzor_umowy_cz2
- :stwiorb
- :przedmiar_cz1
- :przedmiar_cz2
- :dokumentacja_projektowa
- :zdjecia
- :ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia
- :pytania_do_siwz_27_06
- :zestawienie ofert
- :infomacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
- :unieważnienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Kamila Góral
Kto wytworzył: WP
Data wytworzenia: 12-06-2018
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 13-06-2018 13:32:22
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 13-06-2018 13:45:37
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A