Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 264/2018

Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu wykonania i montażu żaluzji i rolet okiennych w budynku przy ul. Batorego 38/40 w pomieszczeniach biurowych Wydziału Spraw Administracyjnych, w Wydziale Środowiska i Zieleni pokój 5 przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 oraz w Wydziale Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Grudziądzkiej 126B pok. 101a.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
13.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :Informacja o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BOU
Kto wytworzył: Teresa Jankowicz
Data wytworzenia: 13-06-2018
Kto opublikował: Edward Mazur
Data publikacji: 13-06-2018 14:45:53
Kto zmodyfikował: Edward Mazur
Data ostatniej modyfikacji: 28-06-2018 15:33:12
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A