Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 94/2018

Przetarg nieograniczony wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Modernizacja „starej” części Domu Pomocy Społecznej wraz z analizą potrzeb i koncepcją przebudowy części parterowej przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu.” uwaga nowy termin składania ofert: 30 lipca 2018 r.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
14.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :94-siwz
- :94-wzór umowy
- :94-załaczniki do siwz
- :94_JEDZ
- :94-modyfikacja siwz
- :94-zmiana ogłoszenia
- :94-zal do siwz-winda
- :94-umowa
- :94_zestawienie_ofert_otwarcie_30_07
- :94- wybór oferty
- :94- ogl-zawarcie umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 14-06-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 14-06-2018 10:06:21
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 25-09-2018 10:07:22
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A