Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 17.02.2019

Liczba wejść na stronę: 9314336
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 287/2018

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elektrod do defibrylacji.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
26.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
10.07.2018
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Izabela Miłoszewska
Data wytworzenia: 26-06-2018
Kto opublikował: Małgorzata Toruńska
Data publikacji: 26-06-2018 07:51:15
Kto zmodyfikował: Małgorzata Toruńska
Data ostatniej modyfikacji: 26-06-2018 07:51:15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A