Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 17.02.2019

Liczba wejść na stronę: 9314174
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 115/2018

Przetarg nieograniczony dostawę pierwszego wyposażenia w ramach zadania pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego na O/M JAR w Toruniu”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
28.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :115-siwz
- :115-wzór umowy
- :115-opz-cz1
- :115-opz-cz2
- :115-opz-cz3
- :115-opz-cz4
- :115-odp. na pytania_6_07
- :115-odp. na pytania
- :115-zestawienie ofert
- :informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
- :115-ogłoszenie o zawarciu umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WE
Data wytworzenia: 28-06-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 28-06-2018 11:46:07
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 12-07-2018 11:46:07
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A