Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.02.2019

Liczba wejść na stronę: 9319711
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 114/2018

Przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę Żłobka Miejskiego nr 2 w Toruniu_NOWY_TERMIN_SKŁADANIA_OFERT

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
29.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzor_umowy
- :tabela_wynagrodzenia_do_wypelnienia
- :zal_do_wzoru_umowy
- :zagospodarowanie terenu
- :instal_sanitarne_zewnetrzne
- :arch_konstr
- :instal_elektryczne
- :instal_sanitarne
- :stwiorb
- :przedmiary
- :aneks do projektu
- :plan_zagospod_terenu_z_lokalizacją_złącza_dodano_11_07
- :ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia
- :zmiana_siwz_11_07
- :odpowiedzi na pytania_17_07
- :zestawienie ofert
- :uniewaznienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Kamila Góral
Kto wytworzył: WP
Data wytworzenia: 29-06-2018
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 29-06-2018 08:06:45
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 11-07-2018 08:06:45
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A