Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.02.2019

Liczba wejść na stronę: 9319709
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 290/2018

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o dostarczenie oferty cenowej na sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
29.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zal
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Sławomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Natalia Kiszkiel
Data wytworzenia: 29-06-2018
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 29-06-2018 11:08:27
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 11-07-2018 11:08:27
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A