Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.02.2019

Liczba wejść na stronę: 9319762
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 292/2018

Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej powtórnie zwraca się o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie:Zadanie 1. Pięciu zestawów komputerowych oraz trzech notebooków konwertowalnych. Zadanie 2. Zestawu komputerowego, laserowej drukarki kolorowej oraz notebooka. Zadanie 3. Jednego notebooka. Zadanie 4. Notebooka wraz z akcesoriami, zestawu komputerowego oraz pięciu licencji na pakiety oprogramowania biurowego- do obsługi projektu pn.: „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
29.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
13.07.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Zał nr 1 OPZ
- :Zał nr 2 Formularz ofertowy
- :Pytanie i odpowiedź 1
- :Wybór oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Piotr Konstanty
Data wytworzenia: 29-06-2018
Kto opublikował: Justyna Mudlaff
Data publikacji: 29-06-2018 14:44:13
Kto zmodyfikował: Justyna Mudlaff
Data ostatniej modyfikacji: 29-08-2018 14:44:13
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A