Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.02.2019

Liczba wejść na stronę: 9319761
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 103/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.: część 1: Remont elewacji sali gimnastycznej oraz klubu ucznia na terenie Zespołu Szkół nr 10, Plac Św. Katarzyny 9 w Toruniu. część 2: Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 przy ul. Targowej 36/38 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
03.07.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :103_siwz_03_07
- :103_umowa_rem_elew_zsz10_03_07
- :103_umowa_termomodernzsoit13targowa_03_07
- :103_zal_03_07
- :103_zal1_03_07
- :103_zdjecia1_03-07
- :103_zdjecia2_03_07
- :103_zs10_klub_ucznia_03_07
- :103_zs10_sala_gim_03_07
- :103_jedz
- :103_otwarcie_ofert_08_08
- :103_inform_o_wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 03-07-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 03-07-2018 15:38:51
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 03-07-2018 15:38:51
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A