Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173353
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 6/2019

Przetarg nieograniczony na remont i przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Przy Skarpie 13 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
17.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzor_umowy
- :zalacznik_do_wzoru_umowy
- :tabela_wynagrodzenia_do_wypelnienia
- :1_tytul
- :2_spis
- :3_pzt_czesc_opisowa
- :4_pzt_czesc_graficzna
- :5_zalaczniki_formalne
- :6_uprawnienia
- :7_oswiadczenia
- :8_opis_techniczny_informacja_BIOZ
- :9_projekt_budowlany
- :10_projekt_branzy_sanitarnej
- :11_projekt_branzy_elektrycznej
- :12_specyfikacja_techniczna
- :13_przekladki
- :14_aneks_do_projektu
- :zmiana_siwz_18_01
- :odpowiedzi_na_pytania_23_01
- :ogl_o_zmianie_ogloszenia_23_01
- :zmiana_siwz_23_01_nowy_termin_składania_ofert
- :odpowiedzi_na_pytania_31_01
- :odpowiedzi_na_pytania_01_02
- :odpowiedzi_na_pytania_04_02
- :odpowiedzi_na_pytania_05_02
- :2_odpowiedzi_na_pytania_05_02
- :zestawienie ofert
- :unieważnienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Kamila Góral
Kto wytworzył: WP
Data wytworzenia: 17-01-2019
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 17-01-2019 13:02:20
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 17-01-2019 13:03:28
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A