Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12656858
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 9/2019

Informuję, że w dniu 31.01.2019 r. Pani Hanna Górecka i Pan Jan Górecki, za pośrednictwem pełnomocnika Pana Artura Borkowicza, wycofali wniosek zgłoszenia zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwa balkony przy ul. Przesmyk 2 w Toruniu, na terenie dz. nr 805 z obrębu 63 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
01.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Beata Gutkowska
Data wytworzenia: 01-02-2019
Kto opublikował: Krzysztof Maciejewski
Data publikacji: 01-02-2019 14:49:07
Kto zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
Data ostatniej modyfikacji: 01-02-2019 14:50:05
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A