Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657203
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 11/2019

Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Sylwestra Lewandowskiego, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn i rozbiórki linii napowietrznej nn (pierwotnie inwestycja pod nazwą: wymiana i budowa kabla/zmiana sposobu zasilania nn ST.FORT obw. 04 do ZK1-106464) przy ul. Szosa Okrężna w Toruniu (dot. dz. nr 61/3, 61/6, 69/12, 64/1, 65/7, 65/9, 65/10, 65/12, 65/13, 65/14, 66, 67, 81/5, 85 obręb 23; dz. nr 141/2 obręb 21) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
04.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 04-02-2019
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 04-02-2019 13:48:40
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 04-02-2019 13:50:44
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A