Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 13/2019

Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia przebudowy przewodu wodociągowego w ul. Łódzkiej i Powstańców Wielkopolskich w Toruniu wraz z przyłączami do posesji przy ul. Łódzkiej 54A, 58 oraz przy ul. Powstańców Wielkopolskich 89 w Toruniu (dz. nr 139/5, 198, 117, 126, 127 – obr. 74, dz. nr 394 w obr. 66) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
06.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zal
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 06-02-2019
Kto opublikował: Joanna Antonowicz-Cymerska
Data publikacji: 06-02-2019 12:23:10
Kto zmodyfikował: Joanna Antonowicz-Cymerska
Data ostatniej modyfikacji: 06-02-2019 12:24:34
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A