Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 1/2019

Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Waryńskiego 7.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
07.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
27.03.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Maciej Zgoliński
Data wytworzenia: 07-02-2019
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 07-02-2019 09:03:10
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 07-02-2019 09:06:37
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A