Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019

Liczba wejść na stronę: 9951093
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6733/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (części działek nr 144, 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
08.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
23.02.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 08-02-2019
Kto opublikował: Dawid Kołodzicki
Data publikacji: 08-02-2019 14:39:30
Kto zmodyfikował: Dawid Kołodzicki
Data ostatniej modyfikacji: 08-02-2019 14:40:54
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A